Instruktioner FURAB styrskåp

Välkommen till vår instruktionssida för att installera och justera FURAB styrskåp till dina foderskruvar och spannmålskrossar.

Här kan du ladda ned alla våra elritningar, titta på instruktionsvideor och annat matnyttigt för att ändra och justera ditt styrskåp på ett enkelt vis.

Titta noggrant igenom instruktionsvideor innan driftsättning så kommer installationen att gå smidig.


Placering av nivåvakter

Det är viktigt att nivåvakterna i ditt system placeras på korrekt plats. Här nedan följer två installationsexempel som är vanliga, OBS! att start och stoppgivare sitter placerade ovanför delningspunkten på båda installations exemplen. Detta för att foder individuellt ska kunna kallas på i både första och andra utloppet. Vid engivarsystem utgår den nedre vakterna sk. -START.

placering av givare

 


Inställning av maxgångtid

I denna videon kan ni se hur vi justerar maxgångtiden i ett styrskåp Dubbel som hanterar 2st foderskruvar (M1 + M2) Vi rekommenderar att man inte sätter för högt värde i en ordinarie foderskruvsanläggning max 2 min.


Ställ in En-givarsystem

Våra skåp levereras med fabriksinställningen (2-givarsystem) vilket innebär att hög och lågnivågivare appliceras i skruvarnas fallrör. Skåpet kan också hantera en-givarsystem dvs endast högnivågivare och att en tidräkning startar så snart fodret sjunker


Ställ in/ ändra program

Våra styrskåp levereras färdigprogrammerade för den applikation de är tänkta att tjäna. Dock kan det finnas anledning ibland att kunna skifta vilket programläge skåpet är ställt i. Videon nedan visar en step-by-step instruktion om hur man kan kontrollera vilket programläge det aktuella skåpet är ställt på samt hur man isåfall ändrar detta. (Rekommenderas inte i första hand).

 

styrskåp foderskruv