Hammarkvarn

Våra hammarkvarnar är designade med bottenutlopp och inlopp i malningskammarens övre hörn viket grundar för en hög effektivitet och prestanda i förhållande till energiförbrukningen. Hammarkvarnarna kan användas till att mala spannmål, pellets eller andra material till mindre partiklar.

Kvarnen matas i regel med en frekvensstyrd matarskruv där kapacitetet enkelt kan justeras för att utnyttja kvarnens kapacitet till 100%. Oftast placeras ett rensverk i direkt anslutning till kvarnen. Rensverket ökar livslängden på kvarnen avsevärt.

Alla hammarkvarnar kan utrustas med en malebro vilket är att rekommendera när speciellt finkorning material önskas.

Kontakta oss för mer information om vilken lösning som passar just er.

Läs mer Läs mindre

Hammarkvarn