Flexskruv

Ett transportsystem för marknader med mycket höga prestationskrav.

Flexskruv är samlingsnamnet på den nya tidens transportskruvar. Ett transportsystem med centrumlös skruv som är anpassat för marknader med mycket höga prestationskrav.  Det är ett lättmonterat system som tar liten plats samt är energisnålt och är skonsamt mot fodret.

Tack vare den centrumlösa skruvspiralen behövs inga vinkelväxlar vid hörn utan hela skruven vinklas efter en skonsam böj, därav namnet flexskruv. Nackdelen med vinkelväxlar är att det kan samlas foderrester och fukt som därefter leder till hygieniska bekymmer. Den risken finns alltså inte med en flexskruv. Vi erbjuder flexskruvar med olika kapaciteter för alla typer av ändamål inom lantbruket och industrin. Flexskruven har en maximal stigningsvinkel på ca 60° och får helst inte vara längre än 60m.

chore time logga

  • Skonsam mot fodret – bevara den goda foderkvalitén ända in i stallet
  • Energieffektivt – drar marginellt med ström
  • Kapacitet upp till 150kg/min

Reservdelar

Här hittar ni reservdelar

Läs mer Läs mindre

mfr 12297

Flexskruv 90 11 m

mfr 12297

Flexskruv 90 14 m

mfr 12297

Flexskruv 90 17 m

mfr 12297

Flexskruv 90 20 m

mfr 12297

Flexskruv 90 23 m

mfr 12297

Flexskruv 90 26 m

mfr 12297

Flexskruv 90 29 m

mfr 12297

Flexskruv 90 32 m

mfr 12297

Flexskruv 90 35 m

mfr 12297

Flexskruv 90 38 m

mfr 12297

Flexskruv 90 42 m

mfr 12297

Flexskruv 90 45 m

mfr 12297

Flexskruv 90 48 m

mfr 12297

Flexskruv 90 51 m

Nedladdningar och filer

Reservdelar

Här hittar ni reservdelar

Modell 55 75 75/90 90 125
Kapacitet per min 6,8 kg 20 kg 20 kg 45 kg 100 kg
Drivenhet varv/min 348 348 348 348 348
Diameter rör 55 mm 75 mm 90 mm 90 mm 115 mm
Radie böj 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m
Rekommenderad motor 0,55 kW 0,75 kW 0,75kW 0,75 kW 0,75 kW
Max längd 80 m 60 m 45 m 45 m 45 m