Finansiering

Leasa eller dela upp din betalning

Leasa eller dela upp din betalning på din utrustning från FURAB. Vi samarbetar med Wasa kredit och hjälper dig med din finansiering inför ditt maskinköp.

Wasa kredit

Leasing

Leasing är en form av långtidshyra där företaget fördelar kostnaden över tiden. Vi äger objektet och du nyttjar det. Objektet tas normalt inte upp som en tillgång i din balansräkning och belastar inte företagets långfristiga skulder. Efter leasingperiodens slut löser du avtalet till ett förutbestämt restvärde, i regel 10-20% av maskinpriset. Leasing binder inte kapital, är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna. Avgiften är skattemässigt avdragsgill.

Välkommen med din förfrågan!