Finansiering

Trygg finansiering är viktigt för dig som är företagare. Vi hjälper dig finansiera nästa maskin eller fordon genom leasing, hyra eller avbetalning.

Så fungerar maskinfinansiering

Bankens avtal startar när maskinen är på plats hos dig med godkänd leverans. Då betalar vi leverantören.

 1. Välj objekt som du vill finansiera
 2. Välj finansieringsupplägg

  Leasing är en form av långtidshyra

  Vi äger objektet, du nyttjar det och kostanden fördelas över tid. Leasing binder inte kapital, är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna. Objektet tas vanligtvis inte upp som en tillgång i din balansräkning och belastar inte företagets långfristiga skulder.

  Avbetalning liknar ett vanligt banklån

  Med avbetalning äger du utrustningen och gör avskrivningar. Vi har ett äganderättsförbehåll under avbetalningsperioden. Avbetalningen kan även läggas upp så att den motsvarar objektets värdeminskning.

  Wasa kredit

  Välkommen med din förfrågan!