/wp-content/themes/knockout/img/Furab-3.mp4

Produkter för lantbruk, industri och bioenergi

FURAB ett litet helägt familjeföretag beläget mitt på Västgötaslätten. Med en liten och smidig organisation är vägarna till beslut mycket korta vilket skapar en konkurrensfördel för oss jämfört med våra kolleger i branschen. Med en bred kunskapsbas bland våra medarbetare och leverantörer kan vi mer än att bara leverera en fungerande produkt.

Vi erbjuderbred kunskapsbas och snabba beslut

I dag erbjuder vi systemlösningar genom ett produktsortiment från hantering efter skörd till utgödslingssystem. Sortimentet kompletterades ytterligare när företaget år 2012 blev generalagent för Chore-Times utfodringssystem. Vi erbjuder en av marknadens största lager för flex- och transportskruvar vilket möjliggör snabb och effektiv leverans. Furab AB är i dag ett litet, helägt familjeföretag, vilket medför en rad styrkor som exempelvis personlig service, flexibilitet och stort engagemang. Med en mångårig erfarenhet och en mycket stor branschkännedom kan Du känna dig trygg med oss som Din leverantör.

Visa produkter

M85 4453

Vår affärsidé

Att vara den självklara partnern till det professionella lantbruket där man ska erbjuda effektiva system med kunden placerad i centrum.

Vill du läsa mer om Furab?