Gastät lagring

-En modern lagringmetod som inte kräver någon användning av fossila bränslen vilket gör systemet miljövänligt och samtidigt kostnadseffektivt.

Redan för årtusenden sedan lagrades spannmål i gastäta system i södra Europa, Asien och Amerika. Tekniken bygger på att materialet lagras i en miljö med ett lågt syrgasinnehåll, vilket gör att tillväxten av mögelsvamp reduceras. Syrgasinnehållet förbrukas inledningsvis av kärnornas resperation och koldioxid bildas. I ett senare skede inverkar även den mikrobiella metabolismen med samma resultat.

  • Spannmål med upp till 25% vattenhalt kan fyllas direkt i silon
  • Inga torkningskostnader
  • Inga extra transportavgifter
  • Mindre spill eftersom skörd kan ske 2-3 dagar tidigare
  • Bättre utnyttjande av skördetröskan
  • Större matlust hos djuren eftersom spannmålen luktar friskt och dammar mindre
  • Bättre halmkavlité tack vare tidigare skörd
  • Bättre utnyttjande av spannmålens fodervärde

Läs mer Läs mindre

Gastät lagring