Kupa påfylln. lut. transp. CT:

1,143.00kr

Beskrivning

Lutande påfyllnadskupa

Inlopp 440mm

Utlopp 155x255mm

Höjd: 305mm