Flexskruv

Flexskruv är samlingsnamnet på den nya tidens transportskruvar. Ett transportsystem med centrumlös skruv som är anpassat för marknader med mycket höga prestationskrav.  Det är ett lättmonterat system som tar liten plats samt är energisnålt och är skonsamt mot fodret.

Tack vare den centrumlösa skruvspiralen behövs inga vinkelväxlar vid hörn utan hela skruven vinklas efter en skonsam böj, därav namnet flexskruv. Nackdelen med vinkelväxlar är att det kan samlas foderrester och fukt som därefter leder till hygieniska bekymmer. Den risken finns alltså inte med en flexskruv. Vi erbjuder flexskruvar med olika kapaciteter för alla typer av ändamål inom lantbruket och industrin. Flexskruven har en maximal stigningsvinkel på ca 60° och får helst inte vara längre än 60m.

chore time logga

  • Skonsam mot fodret – bevara den goda foderkvalitén ända in i stallet
  • Energieffektivt – drar marginellt med ström
  • Kapacitet upp till 150kg/min

Reservdelar

Här hittar ni reservdelar

Modell557575/9090125
Kapacitet per min6,8 kg20 kg20 kg45 kg100 kg
Drivenhet varv/min348348348348348
Diameter rör55 mm75 mm90 mm90 mm115 mm
Radie böj1,5 m1,5 m1,5 m1,5 m1,5 m
Rekommenderad motor0,55 kW0,75 kW0,75kW0,75 kW0,75 kW
Max längd80 m60 m45 m45 m45 m