Modulsilo

Varmgalvaniserade silor i mycket hög kvalité, silorna fungerar att ställas ihop alternativt självabärande konstruktioner där de står var för sig.

Silorna är lätta att montera och byggnation i befintliga byggnader är möjlig då alla delar kan bäras genom en vanlig dörröppning.

Som tillbehör till silorna erbjuder vi påfyllnadsrör med cyklon, dammfilter och anslutning i botten mot transportutrustning.

Silorna finns med två olika konlutningar 45°  eller 60°, det sist nämnda alternativet är för svårlagrad material som lätt vill hänga sig.

Benlängden är anpassad efter de vanliga upptagarstationerna, vid behov anpassar vi den givetvis efter era önskemål.

Standardutrusningen består av inspektionslucka, inspektionsglas och manuellt spjäll i botten.