Industritank

FURAB erbjuder emaljerade lagringstankar för all upptänklig lagring inom industriapplikationer.

Exempel på våra tankars användningsområde:

  • Spillvatten tank
  • Avloppsvatten
  • Livsmedelshantering

Välkommen med din projektförfrågan!