Glasfibersilo

Silon är framtagen efter fler års tester och i enlighet med de speciella krav som ställs på den skandinaviska marknaden. Silon är tillverkad med en 100% slät insida och sörjer därmed för en mycket god flödeshygien. Tack vare silons glatta insida och en brant lutning på bottenkonen har vår silo ett unikt tömningssystem.

Silon består av två formgjutna delar som är ihop skruvade enligt en horisontell linje.

Avluftningen sker direkt genom cyklons topphatt som sörjer för en god ventilation.

Funktion i silon:

  • Pelletsseparation i silon är minimal eftersom det dynamiska flödet av material utgör en homogen blandning.
  • Pelletsen glider samtidigt in mot mitten och ner längs silons släta sidor.
  • Materialets yta är i konstant rörelse i silorummet under tömning.
  • Döda zoner med stillastående material är eliminerade. Detta utgör en optimal pelletslagring enligt oss.
Glasfibersilo

Nedladdningar och filer